Pečovatelská služba

 

 
 
Pečovatelská služba § 40 se poskytuje jako terénní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocněnínebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby.
 
Cílová skupina:
  • jsou mladší (65-80) a starší senioři (nad 80)
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením.
Služby zajišťují dvě pečovatelky ve vymezeném čase v domácnostech osob
 
pondělí – pátek od 6.00 hod. do 14.30 hod.
 
 
Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:
 
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 
 
Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví § 6 vyhl.č.505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady osobám, které jsou uvedeny v §75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

kostelec.jpg

Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz

Návštěvnost stránek

094286
DOMOV PRO SENIORY KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY